.

Достъпът до информационните листи за безопасност е временно ограничен. За актуална информация изпратете Вашето запитване към emel.mehmedova@prista-oil.bg