.

Prista 2T-Outboard

Описание и Приложение

Prista® 2T Outboard е двутактово масло с много висока надеждност за извънбордови двигатели, формулирано от селектирани минерални базови масла, последно поколение безпепелна добавка и разредител с висока пламна температура.
Prista® 2T Outboard се препоръчва за двутактови, извънбордови двигатели на джетове, лодки и др.  с водно охлаждане, за които се препоръчва масло покриващо изискванията на TC-W3 спецификация на NMMA . 
Продукта е съвместими с всички типове бензин (безоловен и оловен) и не показва склонност към образуване на гел-структури.

Предимства

   •   бързо и лесно се смесва с бензина
   •   отлични нискотемпературни свойства
   •   защита на стените на цилиндрите
   •   подходящо за употреба в двутактови извънбордови двигатели с директно впръскване на горивото 
   •   ниска токсичност- LC 50  (на пакета)– над 3000 ppm