.

Prista Antifreeze

Описание и Приложение

PRISTA® Antifreeze е готов за употреба антифриз, предназначен за целогодишна употреба, разработен на базата на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати.
PRISTA® Antifreeze се препоръчва за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели с вътрешно горене. Подходящ за автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни двигатели и др. Използва се директно, без допълнително разреждане с вода. Подходящ е  всички видове двигатели с вътрешно горене. Осигурява защита от замръзване* при температура на околната среда  до минус 40°С. Забележка: * - тази температура представлява осреднена стойност между температурата на начало на кристализация и температурата на течливост. Точната стойност на температурата на замръзване се определя в лабораторни условия. Ориентировъчни стойности могат да се получат чрез рефрактометри и хидрометри, калибрирани за охлаждащи течности на основата на етилен гликол.