.

Prista® CS Complex EP 2 /1.5

Описание и Приложение

Prista® CS Complex EP са висококачествени смазочни греси за тежконатоварени приложения на базата на калциево-сулфонатен комплексен сгъстител и изключително дълбоко хидроочистени високовискозни минерални базови масла. Уникалната структура на калциевия сулфонатен комплексен сгъстител осигурява много висока температура на прокапване, отлични присъщи ЕР и антиизносни свойства, отлична механична стабилност, добра защита от ръжда и превъзходна устойчивост на отмиване с вода и воден спрей.

Prista® CS Complex EP 2 са специално формулирани за смазване на тежконатоварени лагери в стоманената индустрия, които работят в условията на повишени температури. Подходяща са за употреба и в други тежконатоварени приложения в т.ч. мини, кариери, циментената и хартиената индустрии, селското и горското стопанство, строителството и корабни приложения. Продуктът е подходящ за приложение при най-сурови условия с екстремно високи и шокови натоварвания, повишени температури и в запрашена и влажна среда.  Много високата температура на прокапване гарантира температурен интервал на приложение от -25°C до +180°C.

Предимства

   •   изключителна водоустойчивост
   •   присъщи ер и антиизносни свойства
   •   удължават живота на лагерите при шокови натоварвания
   •   отлична механична стабилност и устойчивост на механична деструкция 
   •   защита от ръжда и корозия  – предпазват металните детайли от ръжда и корозия
   •   отлична термостабилност, не се втечнява до 300°c
   •   подобрена стабилност на окисление 
   •   добри адхезивни свойства 
   •   добра изпомпваемост
   •   употреба в широка гама от тежконатоварени приложения

Prista® SC Complex EP 2:
NLGI 2
ISO 6743-9 - L-XBFIB 2
DIN 51502, DIN 51825 - KP2R-25

Prista® SC Complex EP 1.5:
NLGI 1.5
ISO 6743-9 - L-XBFHB 1.5
DIN 51502, DIN 51825 - KP1.5R-25

Опаковка: варел 180 kg, кофа 16 kg

  Prista® CS Complex EP 2

  Prista® CS Complex EP 1.5