.

Prista® K-2-G VS* & Prista® K-2-G

Описание и Приложение

Prista® К-2-G VS и Prista® K-2-G са водоустойчиви смазочни греси, сгъстени с калциев сапун.  Добавеният графитен прах гарантира значително високи ЕР свойства и надеждна защита от износване.

Prista® К-2-G VS е много добре прилепваща към металните повърхности грес с много силни EP свойства и съдържание на графит, осигуряващи много добра товароносимост. Характеризира се с изключителна устойчивост към отмиване с вода и предлага много висока защита от корозия. Дава много добри резултати при гресиране на т.н. „пето колело“ на камиони. Греста е подходяща и за други силно натоварени съединения, шарнири и тежконатоварени механизми в т.ч.оворени зъбни предавки, резбови съединения, верижни предавки, плъзгачи на асансьори и елеватори. Температурният диапазон на приложение е от -20°С до +70°С.

Графитната смазка Prista® K-2-G е предназначена е за смазване на тежконатоварени механизми като  открити зъбни предавки, резбови съединения, верижни предавки, плъзгачи на елеватори, метални въжета и други открити, тежко натоварени плъзгащи се двойки. Prista® K-2-G е много подходяща за използване в условия на висока влажност и силно замърсена среда. Температурният диапазон на приложение е от -20°С до +60°С, кратковременно до 70°С, ако се прилага по-често гресиране.

* very sticky

Предимства

   •   отлична водоустойчивост 
   •   висока товароносимост и много добри антиизносни свойства 
   •   ефективно дпредпазват машините и съоръженията от износване, дори и в случаите на загуби на грес или инцидентно прегряване
   •   работа в силно замърсена среда
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда и корозия

Prista® K-2-G VS
ISO 6743/9 - ISO-L-XBAHB 2
DIN 51502, DIN 51825 - KPF 2C-20

Prista® K-2-G
ISO 6743/9 - ISO-L-XBAHА 2
DIN 51502, DIN 51825 - KPF 2C-20

Опаковка: варел 180 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg за Prista®K-2-G, пластмасова опаковка 0.800 kg

  Prista® K-2-G VS

  Prista® K-2-G