.

Prista® LiCa

Описание и Приложение

Многофункционалните литиево-калциевите смазки Prista® LiCa се получават чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с литиево-калциев сапун на 12-хидрооксистеариновата киселина, които допълнително са легирани с пакет от присадки.

Предназначени са за смазване на търкалящи и плъзгащи се лагери, при умерени натоварвания в условия на висока влажност в околната среда.

Prista® LiCa 1 и Prista® LiCa 2 се използват и за смазване на закрити предавки.

Температурният диапазон на приложение на Prista® LiCa е от -30°С до +110°С.

Предимства

   •   много добра водоустойчивост
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда и корозия
   •   много добри адхезионни свойства
   •   стабилни на механична деструкция 
   •   добра защита от износване

NLGI 1 / 2 / 3
ISO 6743/9 - ISO-L-XCBHА-1(2) / ISO-L-XCCHА-3
DIN 51502, DIN 51825 - G 1(2) G-30 / K 3 K-30
STAS - 8789-91

Опаковка:
NLGI 1 - варел 180 kg 
NLGI 2 - варел 180 kg, варел 50 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg, пластмасова опаковка 0.800, пластмасова опаковка 0.400 kg 
NLGI 3 - варел 180 kg, варел 50 kg, кофа 15 kg