.

Prista® Lithium EP 0/00

Описание и Приложение

Prista® Lithium EP 0 и Prista® Lithium EP 00 са универсални, полутечни антифрикционни смазки, които се получават чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с литиев сапун на 12-хидрооксистеариновата киселина като допълнително се легират с пакет от присадки.

Подходящи за използване в инсталациите с централизирано смазване, в спомагателни транспортни средства, а също и за работещи навън съоръжения с дълги тръбопроводи. Поради факта, че са полутечни, те могат да се използват и във всички видове зъбни предавки, за които се препоръчва смазване с грес.

Характерните типични приложения са: смазване на колелата на релсови транспортни средства; колесни лагери на камиони; търкалящи (ролкови) лагери в трошачки, мелници и миксери (бъркалки); за общо смазване в стоманени заводи, особено в станове за студено и горещо валцоване; системи за централизирано смазване, в които греста се подава до високо натоварени точки за смазване и др.

Температурният диапазон на приложение е от -30°С до +120°С

Предимства

   •   отлична защита срещу ръжда и корозия
   •   много добра механична стабилност и устойчивост на окисление
   •   подобрени антиизносни и  ЕР свойства
   •   добра издръжливост на  високи специфични налягания и ударни натоварвания
   •   стабилна консистенция на смазката при смазване на високооборотни  лагери и механизми

NLGI 0 / NLGI 00
ISO 6743-9 - L-XCBEB 0/00
DIN 51502, DIN 51825 - GP 0/00 G-30

Опаковка: варел 180 kg for NLGI 0, варел 175 kg for NLGI 00, кофа 15 kg, кофа 4 kg for NLGI 00