.

Prista MHL

Описание и Приложение

Хидравличните масла PRISTA® MHL се произвеждат от дълбоко рафинирани базови фракции и композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда и корозия.
Хидравличните масла PRISTA® MHL са предназначени за смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркулационно смазване, изискващи масла с висока стабилност срещу окисление, притежаващи добри деемулгиращи свойства и осигуряващи добри защитни свойства.

Маслата са подходящи за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми.

Предимства

   •   Висока стабилност срещу окисление
   •   Добри деемулгиращи свойства 
   •   Добри защитни свойства