.

Prista EP SAE 80W-90/85W-90/ 85W-140

Описание и Приложение

Трансмисионните масла Prista® EP се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и безпепелен фосфор-сяра съдържащ пакет присадки.
Предназначени са за смазване на всякакъв вид хипоидни, конусни със спирални зъби, дву-оборотни и задни предавателни мостове, включващи червячни зъбни предавки, използвани в моторните транспортни средства и промишлеността, работещи в условията на много тежки натоварвания и скорости на приплъзване.
Трансмисионните масла Prista® EP се препоръчват за използване в автомобилни предавателни кутии, задни предавателни мостове и хипоидни задни предавателни мостове (диференциали), за които се изискват ЕР масла, отговарящи на категория API GL-5 (еквивалентна за тези вискозитетни класове на остарялата военна спецификация на САЩ - MIL-L-2105C/D).

Предимства

   •   превъзходна защита за предавателните компоненти (зъбни предавки)
   •   много ниска температура на течливост, която позволява използването им в широк температурен  диапазон 
   •   сигурна защита срещу ръжда и корозия
   •   съвместимост с еластомерите, което предотвратява утечките през уплътненията
   •   отлични противоизносни и противозадирни свойства при различни скорости и натоварвания