.

Prista GL4 SAE 90

Описание и Приложение

Трансмисионното масло Prista® GL-4 90 се произвежда от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и безпепелен фосфор-сяра съдържащ пакет присадки.

Предимства

   •   много добра защита за предавателните компоненти (зъбни предавки)
   •   отлична термична и окислителна стабилност, осигуряваща отсъствие на утайки и отложения, дори по време на дългосрочно обслужване и експлоатация
   •   много добра съвместимост с еластомерите