.

Prista EE 5

Описание и Приложение

Маслото за електро-ерозийни машини Prista® ЕЕ-5 се произвежда от специално подбрани, дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ много добра защита от окисление, износване и корозия. 
Prista® ЕЕ 5 се използва като диелектрична среда при електро-ерозийна обработка на метали. 

Предимства

   •   много добри електроизолационни свойства
   •   отлична устойчивост на стареене
   •   много нисък вискозитет