.

Prista DOT-4/ DOT-3

Описание и Приложение

PRISTA® DOT-3 и PRISTA® DOT-4 са спирачни течности на основата на полигликолови етери, добавки за защита от корозия и окисление и стабилизатори.  Несъвместими със спирачни течности на нефтена основа. 
PRISTA® DOT-3 и PRISTA®DOT-4 са предназначени за хидравлични спирачни системи и съединители на пътнотранспортни превозни средства, като леки автомобили, камиони, автобуси и влекачи. Съвместими и разработени за спирачни системи, снабдени с каучукови маншони и уплътнения от естествен каучук( NR), или стирен- бутадиенов каучук (SBR) или етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM). 
Използваните корозионни инхибитори гарантират защита от корозия на металните повърхности в спирачните системи. 

Предимства

   •   Отлична корозионна защита
   •   Съвместими с уплътненията на спирачната система
   •   Добра окислителна стабилност