.

Prista Eco Heat Fluid

Описание и Приложение

Prista® Eco Heat Fluid е най-ново поколение иновативна, топлопренасяща течност на основа гликоли.
Осигурява оптимална топлопроводимост, защита от корозия, и защита от замръзване на соларни и отоплителни системи, и нисък риск за хората и околната среда. Не съдържа потенциално опасни присадки като нитрити, амини и фосфати и допринася за постигането на по-чиста околна среда. 
Prista® Eco Heat Fluid се препоръчва за употреба като топлопренасящ агент в :
- Отоплителни соларни инсталации  
- Отоплителни системи с котли 
- Системи за подово отопление
- Геотермални отоплителни инсталации
- Термопомпени системи 
- Противопожарни инсталации на база вода
Благодарение на растителните и безвредни компоненти, от които е произведенa може да замени топлопренасящи течности на етилен и пропилен гликолова основа и може успешно да се използва в болници, хотели, обществени сгради,  жилища, вили, почивни станции и  промишлени помещения. 

Предимства

   •   Отлични нискотемпературни свойства, съпоставими с тези на течности на етилен и пропилен гликолова основа. 
   •   Използваните гликоли са по-слабо токсични спрямо течности на етиленгликолова основа
   •   Повишена защита от корозия на циркулационната помпа, резервоарите, водопроводната инсталация на пожарогасителните инсталации и колекторни тръби и  удължен срок на експлоатация на течността.
   •   Отлична съвместимост с еластомери и уплътнителни  материали, които се използват  в соларни, отоплителни и противопожарни системи. 
   •   Благодарение на високата температура на кипене течността гарантира намаляване на отлагането на котлен камък на контактните нагревни повърхности. 
   •   Отличните нискотемпературни свойства  намаляват разходите за подгряване на резервоарите за съхранение на вода, на пожарогасителните инсталации  през зимния сезон.
   •   Допринася за по-чиста околна среда, благодарение на използвани суровини от възобновяеми източници