.

Prista Tpx

Описание и Приложение

Турбинните масла Prista® Tpx са формулирани от дълбоко рафинирани, хидротретирани базови масла и специален безпепелен пакет от присадки. Готовите масла притежават изключително добра стабилност на окисление, надеждна защита от корозия и добри противоизносни свойства, и покриват и надвишават изискванията на водещите производители на съоръжения за енергетичната индустрия като MAN, Alstom, Siemens, GE и др. 
Турбинните масла Prista® Tpx са предназначени за смазване на парни и газови турбини, работещи при по-високи натоварвания и екстремни температури. Те са специално разработени за смазване на газови турбини и компресорни агрегати с обща (комбинирана) система за смазване, изискващи масла с умерени EP свойства. 
Те покриват и надвишават строгите изискванията на MAN, Alstom, Siemens, GE и ASTM, маслата да издържат поне 8-ма степен на натоварване на тест FZG. 
Маслата успешно се използват за смазване на компресори за пренос на синтез газ и амоняк, както и за водни и парни турбини, изискващи масла от категория TSA по ISO 6743-5. Подобрените свойства по отношение на корозия в синтетична морска вода прави маслата Prista® Tpx подходящи за употреба и в компресори и турбини монтирани на кораби, както и спомагателни корабни съоръжения. Могат да се използват и в циркулационни системи, смазващи лагери от най-различен тип, от леко до средно натоварени възли и в хидравлични системи с ниски до умерени налягания.  

Предимства

   •   Изключително висока стабилност на окисление
   •   Максимална устойчивост на деградация
   •   Много добра водоотделителна способност
   •   Много добри противоизносни свойства