.

Prista Ultra G 5W-30

Описание и Приложение

Prista® Ultra G 5W-30 е най-ново поколение синтетично масло, с удължен срок за смяна, одобрено за употреба в бензинови двигатели на леки автомобили на GМ.
Особено подходящо е за автомобили, в които са използвани модерни системи за икономия на гориво (VVT - променливо газоразпределение), както и системи за допълнително третиране на отработените газове.
Prista® Ultra G 5W-30 е подходящо за използване в двигатели, за които се препоръчват масла GM-LL-A-025, GM 6094M и GM 4718M, както и по-нови спецификации, които ги заменят.

Предимства

   •   удължен срок за смяна  и икономия на гориво
   •   ниска склонност към образуване на отложения 
   •   съдържа специален модификатор на триене за намаляване на износването
   •   удължава живота и поддържа ефективността на допълнителните системи за третиране на отработените газове