.

Prista MHP 32

Описание и Приложение

Маслото за хидродинамични предавки Prista® MHP 32 се произвежда подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и специално създаден пакет от присадки.
Prista® MHP 32 е предназначено за използване в приложения в железопътния транспорт като работна течност в съединителите на Voith с променлива скорост тип "S", преобразуватели на въртящ момент тип "Е" и за зацепени съединители с променлива скорост тип "R", преобразуватели на въртящ момент със зъбни стъпала от типа "ЕА" и "ЕН". 
Продуктът може да се използва в умерено натоварени скоростни кутии и хидравлични системи.

Предимства

   •   изключителна защита против износване на хидропредавателните скоростни кутии
   •   изключителна термична и окислителна стабилност, осигуряваща отсъствие на утайки и отлагания при дълъг експлоатационен период
   •   добри нискотемпературни свойства,
   •   осигуряващи лесно пускане и добри работни характеристики при ниски температури
   •   много добра съвместимост с уплътнителните материали