.

Prista PSF

Описание и Приложение

Prista® PSF е оцветено в червено масло за кормилни уредби, което се произвежда от неконвенционални базови масла, дълбоко рафинирани базови фракции и специално създаден пакет от присадки.
Маслото за кормилни уредби Prista® PSF е предназначено за запълване и смазване на хидроусилвателя на волана на съвременни леки и лекотоварни автомобили. Гарантира надеждна работа при температура на околната среда до минус 40°С. Успешно може да се използва за хидравлични системи на товарни машини (камиони, автобуси), селскостопанската техника и пътностроителни съоръжения. 
Prista® PSF НЕ е подходящо за кормилни и хидравлични уредби на Citroen.

Предимства

   •   защита от износване на помпата
   •   стабилен вискозитет и ниска склонност към пенообразуване, което гарантира постоянно налягане в системата
   •   изключителна термична и окислителна стабилност, осигуряваща отсъствие на утайки и отлагания при дълъг експлоатационен период
   •   много добри нискотемпературни свойства, осигуряващи добри работни характеристики при много ниски температури
   •   много добра съвместимост с уплътнителните материали