.

Prista Emulsin Extra

Описание и Приложение

Prista® Emulsin Extra e водосмесима смазочно-охлаждаща течност, която се произвежда на базата на минерално масло с ниско съдържание на ароматни въглеводороди, производни на борната киселина, анионни и нейоногенни емулгатори, както и инхибори за защита от ръжда и корозия на цветни метали. Продукта съдържа амини и не съдържа млечна киселина.
Prista® Emulsin Extra е универсална водосмесима смазочно-охлаждащата течност, която се използва за всички процеси на стружкоотнемане. Тя е особенно препоръчителна за приготвяне на работни разтвори с вода при твърдост 7÷30°dH.

Предимства

   •   образува стабилни плътни емулсии с отлични омокрящи свойства в широк диапазон на твърдост на водата- до 60 °dH (1080 ppm)
   •   осигурява превъзходно охлаждане на режещите инструменти и детергентност
   •   подходяща е за машинна обработка на чугун, стомана и алуминий
   •   разработена е за използване в широки концентрационни граници от 4% до 15%
   •   осигурява дълъг „живот” на емулсията, като защитава смазочно-охлаждащата система от заразяване с бактерии, фунги и плесени