.

Екипът на Приста Ойл се присъедини към лаборатории от публичния и частния сектор в дискусии на кръгла маса.

13-06-2024

В периода 15-17 май 2024 представители на Приста Ойл Холдинг АД взеха участие в IX Симпозиум на петролните лаборатории в региона ( Македония, Гърция, България, Сърбия, Косово и Хърватска). Организатор и домакин беше Българска Петролна Рафинерия ЕООД. Приста Ойл Холдинг заедно с Инса Ойл, Еко Петролеум и Астра Биоплант бяха част от компаниите спонсори на събитието. За дискусии около кръглата маса се обединиха лаборатории от държавния и частния сектор, фирми производители на горива и масла и университетски преподаватели.

Темата „Лабораторията - необходима инвестиция за успешен бизнес“ беше презентирана от представителите на фирмата, в лицето на  ръководител отдел „ Развойна дейност“ инж. Албена Василева и ръководител на акредитирана лаборатория инж. Лиляна Илиева.

 

назад