.

Приста Ойл Холдинг ЕАД е компания, силно ангажирана със социалното и културно развитие на обществото. Това намира израз в социални проекти и инициативи, развиващи се под нейната егида. Множество проекти в областта на културата, образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, запазване на историческото и културно наследство, спорта, религията и др. са разработени и реализирани с идейната, материалната, техническата и финансовата подкрепа на Приста Ойл, малка част сред, които са:

   •   Изграждане и даряване на паметник на Светите братя Кирил и Методий на българската 
        общност в Одеса, Украйна
   •   Реставриране, доизграждане и поддръжка на манастира "Успение Богородично" в Кърджали
   •   Дарение в размер на 100 000 лв. за подпомагане изграждането на църквата "Всех Святих", гр. Русе.
   •   Проект за подкрепа на духовните и културни ценности ”Прекрасният Северозапад”– стартирал през 2002г. 
        с издаването на сборника на Йордан Радичков „Нежна спирала”
   •   Провеждане на Национален литературен конкурс за есе на тема „Зеленото дърво на надеждата” по 
        Йордан Радичков, организиран г-н Атанас Бобоков, „МОНБАТ”, като част от проекта ”Прекрасният Северозапад”
   •   Иницииране, създаване, оборудване и откриване на център по антенатална ултразвукова диагностика 
        „Евромедисон” в гр.Русе
   •   Спонсориране на традиционния Коледен благотворителен базар на Международния женски клуб – София
   •   Закупуване на терен и предстоящото му дарение за построяване на българско училище  в гр. Воеводина, Сърбия
   •   Спонсориране на «Българияда» 2008 г. - Воеводина, Сърбия
   •   Спонсориране ансамбъл ”Българе” по повод националното им турне, озаглавено ”България през вековете” и
        осигуряване на 120 безплатни билета за деца и възрастни в неравностойно положение
   •   Дарения на Оперно-филхармонично дружество – гр. Русе
   •   Спонсориране издаването на книга за хоровия диригент проф. Васил Арнаудов по повод 75 години от рождението му