.

МОБИЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА BOMB SQUAD Е ОТНОВО НА ПЪТ!

24-04-2017

Пътуваща лаборатория разкрива тайните на химията, или за забавната страна на тази иначе сложна наука.

С щедрото спонсорство на Приста Ойл Холдинг и подкрепата на Софийския университет и Факултета по химия и фармация започна дълга обиколка на училища в Северна България, в която са планирани 11 сбирки.

Лабораторията е част от инициативата за популяризиране на образованието по химия Chemgeneration, стартирала в България през 2011 г. Днес основен партньор и спонсор на проекта е Приста Ойл, благодарение на чиято финансова помощ лабораторията може да представи пред любознателния поглед на учениците чудния свят на науката. Пътуващата лаборатория е инициатива, стремяща се да стимулира образованието по химия в България. Сред ключовите цели, които проекът си поставя, стои по въздействащ и забавен начин да се пробуди интерес у младите хора към науката и да се покаже ролята на химията в съвременния свят. 

С ентусиазъм, любопитство и старание учениците се впечатляват не само от ефекта на опитите, но и техните наименования – „светофар”, „слонска пяна” и др. По този начин учениците нагледно разбрат окислително-редукционните процеси, топлинния ефект на химичните реакции и това ги мотивира много повече да изучават химията.

Първата сбирка бе в Кнежа, последвани от Велико Търново, Плачковци, Габрово и Трявна. На 21 април се проведоха две сбирки в Силистра, а на 22 април се посети Варна.

Във вторник обиколката на Bomb Squad продължава във Варна, а след това в Разград и Русе.

назад