.

На 1-ви септември 2021г. Daimler AG беше разделен на две отделни компании – Mercedes-Benz Group AG и Daimler Truck AG.

16-06-2023

Mercedes-Benz Group AG ще продължи да администрира изискванията, спецификациите и официалните одобрения за масла за леки и лекотоварни автомобили.

Daimler Truck AG вече ще поеме управлението на изискванията, спецификациите и официалните одобрения за масла за тежкотоварни автомобили. Беше създадена и отделна нова платформа – FRS (Fluid Release System) - https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/

На 1-ви април 2023г. започна процесът на преход към новите спецификации на Daimler Truck AG.

До 1-ви ноември 2024г. трябва всички спецификации на етикети и продуктови спецификации да бъдат обновени съгласно новата DTFR номенклатура.

 

Стара Daimler AG спецификация

Нова Daimler Truck Fluid Release (DTFR) спецификация

Тип на маслото

MB 228.2

DTFR 15B100

Monograde service engine oils

MB 228.3

DTFR 15B110

Multigrade service engine oils

MB 228.5

DTFR 15B120

Multigrade service engine oils

MB 228.31

DTFR 15C100

Low SAPS multigrade service engine oils

MB 228.51

DTFR 15C110

Low SAPS multigrade service engine oils

MB 228.52

DTFR 15C120

Low SAPS multigrade service engine oils

MB 228.61

DTFR 15C130

Low SAPS multigrade service engine oils

MB 228.71

DTFR 15C140

Low SAPS multigrade service engine oils

MB 227.61

DTFR 15D100

Low SAPS multigrade service engine oils

 
 
назад