.

Посрещнете предизвикателствата на променящата се строителна индустрия

29-06-2021

Производителите на строителна техника са изправени пред няколко предизвикателства, едно от които са постоянно нарастващите изисквания на клиентите и законодателите за  подобрена ефективност и производителност. Те се комбинират с постоянното желание на бизнеса за намаляване на общите разходи. Основните фактори за постигане на тези, на пръв поглед несъвместими, цели са процесите, обединяващи свързаността, автоматизацията и цифровизацията.Производителите на оборудване се сблъскват с по-нататъшни законодателни промени с приемането на стандартите за емисиите на етап V в Европа през 2019 г., водещи до нови изисквания за по-ниски нива на вредни емисии.  През 2019 г. за двигатели под 56kW и над 130kW в Европа се прие стандарт за нивата на отработени газове в съответствие с V етап на ЕС, а за двигателите в по-популярния обхват 56-130kW стандартът влезе в сила през 2020 г.
Стандартът, съответстващ на етап V на ЕС, включва много по-широка група двигатели и видове горива и такива с приложния в стационарно оборудване, като генератори и добивни машини.
В очакване на тези промени, голяма част от производителите на двигатели вече бяха започнали използването на филтри за твърди частици (DPF), селективна каталитична редукция (SCR) с добавка за дизелови отработени течности (DEF), като AdBlue, плюс рециркулация на отработените газове (EGR). Всички тези решения често изискват използване на специфични масла и смазочни материали заедно с горива с ниско съдържание на сяра, за да работят със системи за впръскване на гориво под ултра високо налягане.
Необходимостта от засилено последващо третиране на емисиите доведе до нужда от усъвършенстване на охладителните системи за системите за последваща обработка на отработени газове, тъй като голяма част от строителното оборудване работи с минимално физическо движение на въздуха.
Чрез използването на подобрени смазочни материали, такива като Texaco Delo, производителите са успели да удължат сервизните интервали, като по-голямата част от използваното оборудване вече може да работи поне 500 часа преди смяната на моторното масло. Хидравличната филтрация и подобренията в самите масла също допринасят за интервала за смяна на маслото до 500 часа, като в много случаи смяната на филтъра е вече след 2 000 часа.
По-щателните редовни ежедневни и седмични технически прегледи и подобрени смазочни материали като Texaco Delo и импрегнирани втулки също спомагат работното време на маслото да достига до 500 часа. Това е особено важно за бизнеса за отдаване на техника под наем, т.к. собствениците на оборудването могат да проявяват по-малко строгост относно спазване графиците за поддръжка.
 
Тъй като строителните машини стават все по-усъвършенствани, ролята на договорите за ремонт и поддръжка (R&M) е все по-голяма. Голяма част от контрактите включват редовно вземане на проби и анализ на моторни, хидравлични, трансмисионни масла и масла за крайни предавки, като често се прави оценка на износването на компонентите и цели механизми.  
 
Планираната техническа поддръжка позволява на дилърите и собствениците на машини да имат достъп до голям обем информация, помагайки им да подсигурят надеждната работа на оборудването и да избегнат непредвидени разходи за престой.


Източник: https://www.texacolubricants.com/

назад