.

Приста Ойл Холдинг бе част от „Форум за устойчивост на смазочните материали“ (Lubricants Sustainability Forum)

01-03-2024

В края на месец ноември 2023 година Приста Ойл Холдинг взе участие във „Форум за устойчивост на смазочните материали“: едно новаторско събитие, което се състоя в Берлин, Германия и бе посветено на напредването на практиките за устойчивост в индустрията на смазочните материали.

Зелената сделка и постигане на „въглеродна неутралност“ до 2050 година бе една от главните теми на събитието. Една от конкретните цели на зелената сделка е премахване на т. нар. линеен модел на икономиката с последващо въвеждане на кръгова икономика и управление на отпадъците.

Запазването на конкурентоспособността на компаниите ги задължава да работят в няколко основни направления, такива като възможности за рециклиране (използване на ре-рафинирани базови масла), отчитане на въглеродния отпечатък и постоянен стремеж към  неговото намаляване, усъвършенстване ползите при употреба на продуктите ( удължен срок, икономия на гориво и др.), използване на безопасни химикали (в тази връзка изменения на REACH & CLP директивите), както и зелените обществени поръчки на ЕС.

Прилагането на Директивата за отчитане на корпоративна устойчивост и внедряването на екологични, социални и корпоративни практики е първата стъпка, която Приста Ойл Холдинг прави в тази посока. Процесът стартира в началото на 2024 година с изготвяне на оценка за устойчивост – анализ на  социални, иновационни, управленски, екологични и икономически аспекти.  Целта на Компанията е до края на годината да премине одит и верификация на докладите и да изготви план за непрекъснато подобрение и нови цели.  По този начин Приста Ойл върви в крак с тенденциите и се подготвя за предстоящите предизвикателства в бранша. 

назад