.

„ПРИСТА РИСАЙКЛИНГ“ ОТКРИВА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА В УЗБЕКИСТАН

16-05-2016

Церемонията по откриването е на 18 май 2016 г. в гр. Ангрен, Ташкентска област. Лентата ще прережат премиерите на двете държави – Бойко Борисов и Шавкат Мерзаев.

Проектът е дело на смесеното дружество „Уз - Приста Рисайклинг“, създадено с постановление на Президента на Република Узбекистан. В него влизат българската компания „Приста Рисайклинг“ с 51 и „Узнефтепродукт“, дъщерна компания на "Узбекнефтегаз", с 49 %. Основни акционери и инвеститори в новото българско дружество „Приста Рисайклинг“ АД са братя Бобокови и семейство Манджукови.

Общата инвестиция е в размер на около 19 милиона щатски долара и предвижда разкриването на пряко заети 50 нови работни места и още 150 в свързани дейности. Ръководител на успешно завършилото строителство и пуск на завода в Узбекистан е Ивайло Манджуков.

Капацитетът на рециклиращия завод е предназначен за преработка на 40 000 тона отработени масла на годишна база, от които до 30 000 тона свежи базови масла, до 6 000 тона дизелово гориво и до 4 000 тона асфалтова фракция. Предвидено е до 60 % от свежите базови масла да бъдат реализирани като износ за суровинно обезпечаване нуждите на Приста Ойл в Централна Азия и Украйна, а другата част да бъдат усвоени в производствената програма на „Уз - Приста“. За реализацията на дизеловото гориво и асфалтовата фракция съществува пазар на вътрешно потребление.

Българското дружество „Приста Рисайклинг“ е технологичният партньор и носител на ексклузивните права на защитената пред Американското Патентно Ведомство технология за изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла без аналог, която се изгражда за пръв път в Централна Азия и страните от СНГ. Дружество участва не само като инвеститор, но също и като съизпълнител, осъществявайки цялостна инженеринговата дейност  по проекта.

Пускането в експлоатация на новия високотехнологичен завод за преработка на отработени масла „Уз-Приста Рисайклинг“ осигурява намаляване и елиминиране на замърсяването с опасни отпадъци на околната среда, а също ще спомогне намаляването на нерегламентираното депониране на отработени масла в околната среда, обезпечавайки едновременно с това свежа суровина за производство на готови масла, след регенериране на отработените масла, в средноазиатската република.

Инвестицията е своеобразен старт на прилагането на нов подход към събирането, транспортирането и съхраняването на отработените масла, с пряко положително  влияние върху околната среда. Към днешна дата в Узбекистан няма наложен единен подход по посока на екологията, затова и българският принос е от изключително значение.

 

Ани Александрова

Началник отдел „Връзки с обществеността“

Приста Ойл Груп

Mob. +359 895 464 795

ani.aleksandrova@prista-oil.bg

…………………………………………………………………………………………………

*Припомняме, че името „Приста“ вече е добре познато в Узбекистан, тъй като от 2011 година на територията на страната работи смесеното узбекско-българско предприятие „Уз - Приста“ с капитал 13.4 милиона щатски долара. Предприятието е  високо рентабилно и регулярно изплаща дивиденти на учредителите. Акционери в него са „Узбекнефтепродукт“, подразделение на националната холдингова компания „Узбекнефтегаз“ с 49.9 % и „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД, България с  дялово участие от 50.1 %.

„Уз - Приста“ се явява първият и единствен производител на пълната гама висококачествени моторни, трансмисионни, индустриални и други видове масла, а също първи и единствен производител на  синтетични и полусинтетични масла в Узбекистан.

Потребители на продуктите на „Уз - Приста“ са големите промишлени предприятия в областта на отбраната, селското стопанство, минно-добивната и други промишлености, както и автомобилната промишленост.   

назад