.

Промени в продуктовото портфолио на Приста Ойл

11-08-2020

Уважаеми партньори и колеги,
С настоящото искаме да Ви информираме за настъпващите промени в продуктовото портфолио на Компанията и въвеждане на пазара както на нови масла за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, така и промени в съществуващите ни продукти. Вижте списъка с актуалната информация за продуктите Prista® тук

Поетапно ще се заменят настоящите продукти с новите/обновените такива, като промените са планирани да влязат в сила в рамките на текущата година.  До края на август новите технически спецификации ще бъдат достъпни онлайн, заедно с актуалния продуктов каталог на Компанията.

назад