.

РАЗБЕРЕТЕ СТОЙНОСТТА ВАШИТЕ ОРС

10-05-2022

При 'изцеден' марж на печалбата, лесно може да се разубедите да инвестирате в автопарк, защото  в такава ситуация един оператор е на мнение, че не може да си позволи нови автомобили. В други случаи, бизнесът може да се изкуши да се откаже от познатите си доставчици на резервни части, масла, смазочни материали и гуми в полза на по-евтини продукти.

Но отчитането само на отделни елементи, свързани с автопаркa, може привидно да изглежда като икономия и в дългосрочен план да има пагубен ефект. Задържането на един товарен автомобил извън пътя твърде дълго може в крайна сметка да излезе по-скъпо, отколкото замяната на същия този камион или ван. А що се отнася до опитите да се спестят няколко лева  от авточасти, поговорката 'евтиното излиза по-скъпо' често се оказва вярна. Практиката показва, че много оператори в крайна сметка се връщат към първоначалния си доставчик след неуспешни опити.

Един по-премерен подход за разглеждане на разходите на предприятието е изчисляването на общите разходи за притежание - или ОРС. Разглеждането на общите разходи за притежание е начин за оценка на дългосрочната стойност на покупката за дадена компания или физическо лице.

В калкулацията участват редица елементи, които често се представят с цифри в стотинки на километър. Например, ОРС включва покупната цена на даден актив плюс оперативните разходи за целия му жизнен цикъл. Това означава в калкулацията да влязат капиталовите разходи, разходите за поддръжка, амортизацията на активите, административните разходи и разходите на водача, за да се получи реалната стойност на разходите за експлоатация на автомобила.

Едно вярно и правилно изчисляване на ОРС може да помогне на компанията да определи с точност кога трябва да замени автомобилния парк или да планира преминаване към автомобили на лизинг или дори под наем. Тоест, макар първоначалното харчене на десетки хиляди лева за нов камион може да изглежда на пръв поглед безсмислено, то, всъщност, би могло да е от полза за бизнеса, когато се анализира ОРС.

Като разпределят разходите за период от няколко години, мениджърите на автопаркове могат да получат по-добра представа за специфичните разходи на техния автопарк. Нещо повече, при такъв формат на калкулациите, разходите за отделните елементи като застраховка, гориво, гуми и консумативи, могат да бъдат преразгледани в посока надолу, за да се спестят допълнителни разходи в бъдеще.

Независимо от размера на автопарка, независимо дали става въпрос за камиони за дълги разстояния, среднотоварни камиони или градски автобуси, пълната гама продукти Texaco Delo може да помогне за повишаване на издръжливостта и максимизиране на производителността в един непрестанно конкуриращ се свят.

Научете повече за продуктите Texaco Delo за товарни автомобили here.

Източник: texacolubricants.com

назад