.

Havoline XLI

Ултраефективен, с удължен срок за смяна,  ниска токсичност,  екологичен концентрат на течност, осигуряваща защита от корозия. Havoline XLI е формулиран с присадки по патентована усъвършенствана технология за карбоксилати, създадена да предложи дълготрайна защита от корозия при ниски разходи за поддръжка. Смесен с подходящото количество вода, Havoline XLI се препоръчва за употреба като охлаждаща течност, промивна течност или гореща тестова течност за двигателни блокове и охладителни системи. По време на обширни полеви тестове, синергичната комбинация от моно- и ди-карбоксилни добавки доказа, че предлага защита за поне 32 000 работни часа в корабни и стационарни приложения.

Havoline XLI предлага дълготрайна защита срещу корозия чрез използването на оптимизирани и патентовани органични инхибитори, както и дълготрайна защита на алуминиевите повърхности за пренос на топлина, съдържащи се в съвременните двигатели. Пакетът инхибитори на Havoline XLI подпомага кавитационната защита без добавени нитрити или такива добавки, базирани на нитрит (SCA’s).

Havoline XLI подпомага дълготрайна защита срещу корозия. В зависимост от реалното приложение, дозировката може да варира между 5 и 10%, като  минималният процент от Havoline XLI във вода не трябва да е по-малък от 5 %. Havoline XLI може да се използва в двигатели, произведени от чугун, алуминий или комбинации от двата метала, както и в охладителни системи, изработени от алуминий или медни сплави. Точната дозировка на Havoline XLI може да бъде установена с показание на рефрактометър.

Havoline XLI се препоръчва за високотехнологични двигатели,  такива като на състезателни автомобили и тежкотоварно офроуд оборудване, където защитата на алуминиевите части  при висока температура е от съществено значение. 
При корабни приложения концентрацията на Havoline XLI не трябва да бъде по-ниска от 5 %. от общия обем. При това разреждане препоръчителната продължителност на използването на течността е най-малко 32 000 работни часа. Ако Havoline XLI се долива редовно, за да компенсира изтичането, охлаждащата течност може да се счита за такава за «доживотно използване».

Малките корабни двигатели понякога изискват ограничена защита от замръзване. Това може да се постигне чрез използване на подходяща доза Havoline XLC, базирана на етилен гликол, допълнена с 5% об. Havoline XLI. За защита от замръзване от -10 ° C и -15 ° C, необходимите XLC дози са съответно 22% и 29% от общия обем на течността. 

За офроуд, камиони и автобуси препоръчителните работни часове са 8 000 часа или 650 000 км при условие, че се използва концентрация от 7,5 % от общия обем.  
При 7,5% об., Havoline XLI ще осигури антикорозионна защита при стационарни двигатели за поне 32 000 часа

Havoline XLI може да се използва и при 10% об. като гореща тестова течност за нови двигателни блокове. Новопроизведените двигатели се тестват с продължителност от около 5 до 10 минути, след което течността се източва и обикновено се използва повторно. Ако двигателните блокове не бъдат незабавно изполвани в превозните средства, Havoline XLI ще осигури антикорозионна защита за двигателя до два месеца.

При 5% об. Havoline XLI работи като промивна течност за почистване на охлаждащи системи, напълнени с други течности с различни видове инхибитори. В повечето случаи е необходимо системата да се промие два пъти. За добър резултат е важно двигателят да е достигнал нормални работни температури и всички термоклапани да са отворени. Също така, Havoline XLI може да се използва като течност, осигуряваща корозионна защита в централизирани системи за отопление и негорима хидравлична течност в минната индустрия.  

За разреждане се препоръчва използването на мека вода. Лабораторните тестове показват, че приемливи резултати от корозия все още се получават с вода от 20 ° dH, съдържаща до 500 ppm хлориди или 500 ppm сулфати. Водата, използвана за разреждане, не трябва да съдържа цинк, тъй като наличието на цинк ще доведе до образуване на утайка.

Този продукт е съвместим с охлаждащи течности, формулирани на базата на гликол. Препоръчва се подмяната на охлаждащата течност на всеки пет години или при постигането на по-горе споменатите работни часове - което от двете условия настъпи първо.