.

Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant

Висококачествен антифриз/охлаждаща течност/ с удължен срок за смяна, формулиран за защита на двигателите от замръзване и кипене, същевременно предлагащ усъвършенствана антикорозионна защита на охладителната система, включително устойчивост на корозия при висока температура в съвременните двигатели с алуминиеви сплави. Антифризът Havoline Xtended Life се препоръчва за употреба в автомобилни двигатели, които изискват подобрена ефективност при пренос на топлина, устойчивост на кавитация и дълготрайна защита на охлаждащата система.
Този продукт не трябва да се използва за защита от замръзване в системите за питейна вода.