.

Prista® Li Complex EP 2

Описание и Приложение

Prista® Li Complex EP 2 се произвежда от минерално базово масло с висок вискозитет, литиев комплексен сапун като сгъстител и пакет от специални добавки.

Предназначена е за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери (централизирано и нецентрализирано), зъбни предавки и други механизми, работещи при високи натоварвания (присъствие на вода и соли) и при продължителни шокови натоварвания).

Подходяща е и за големи лагери с ролкови елементи в минни, строителни, селскостопански и корабни машини и съоръжения, работещи при неблагоприятни условия.

Температурният диапазон на приложение на Prista® Li Complex EP 2 е от -20°С до +150°С, кратковременно до 180°С, ако се прилага по-често гресиране.

Предимства

   •   много добри адхезионни свойства
   •   подобрени ЕР свойства
   •   стабилна на механична деструкция и запазващa своята консистенция при тежки операции 
   •   не проявяват корозионна агресивност към цветни метали и стомана 
   •   много добра водоустойчивост 
   •   широк температурен диапазон на приложение

ISO 6743-9 - L-XBDIB 2
DIN 51502, DIN 51825 - KP2N-20

Опаковка: варел 180 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg