.

Prista® Li Complex EP 2 HDVT*

Описание и Приложение

Prista® Li Complex EP 2 HDVT е смазочна грес за тежкотоварни приложения на базата на литиев комплексен сгъстител и изключително дълбоко хидроочистени базови масла вискозитетен клас по ISO 320. Литиевият комплексен сгъстител прави продукта подходящ за приложения с много широк температурен интервал особено при високи температури. Продуктът се формулира с най-съвременните в технологично отношение добавки, придаващи на греста точния баланс от експлоатационни свойства, предпоставка за удължаване на интервалите до следващото гресиране. Подобрената стабилност на окисление в комбинация с превенцията от ръжда и корозия, превъзходните антиизносни и ЕР свойства, както и отличната водоустойчивост удължават живота на лагерите, което означава редуциране на престоите.

Prista® Li Complex EP 2 HDVT е предназначена за употреба в много силно натоварени приложения и влажна и корозивна работна среда с широк температурен интервал на работа, както и за екстремно натоварени тежкотоварни магистрални и извънмагистрални автомобили, и строително оборудване. Това е предпочитаната грес за смазване на наземни и подземни съоръжения, ползвани в минно-добивната промишленост. Prista® Li Complex EP 2 HDVT се предпочита и за гресиране на тежконатоварени лагери, подложени на много тежък режим на работа, които се използват в машини и съоръжения на добивната, циментовата, стоманената и хартиената индустрии.  Другите приложения включват морския сектор: кабели, вериги, свързващи съединения.

Температурният интервал на приложение на Prista® Li Complex EP 2 HDVT е от -30˚C до +160˚C, кратковременно до 180°С, ако се прилага по-често гресиране

* Heavy duty very tacky

Предимства

   •   оцветена в синьо за по-лесна идентификация
   •   силно адхезивна – остава на място, редуциране изтичането и по този начин осигурява защита и удължава интервалите до следващото гресиране
   •   добра механична стабилност – устойчивост към омекване, което може да причини последваща загуба на мазилната способност и изтичане.
   •   отлично поведение при високи и ниски температури
   •   висока товароносимост
   •   ефективно смазване в приложения, където има наличие на вода
   •   защитата на металните части от ръжда и корозия удължава живота на машините

ISO 6743-9 - L-XCDIB 2
DIN 51502, DIN 51825 - KP2N-30

Опаковка: варел 180 kg, варел 50 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg