.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 (New formulation)

Първокласно синтетично моторно масло, спомагащо за икономия на гориво, специално проектирано с най-съвременни добавки, за да отговори на спецификациите на  Volkswagen-Audi 508.00 / 509.00. Havoline ProDS VB SAE 0W-20 е подходящо за използване в най-новите бензинови двигатели на Volkswagen и Audi (с директно и индиректно впръскване) и дизелови двигатели (с директно впръскване) и всички дизелови леки автомобили, оборудвани с DPF. Това е масло със средно съдържание на SAPS, допринасящо за икономия на гориво, съвместимо с DPF.   Havoline ProDS VB SAE 0W-20 се препоръчва за превозни средства, изискващи одобрено от VW 508.00 / 509.00 моторно масло, на практика наричано още VW Blue Oil и не е обратно съвместимо с други активни и остарели спецификации на VW / Audi.
Havoline ProDS VB SAE 0W-20 може да се използва само при изрично одобрение за това в техническото ръководство на автомобила, тъй като това моторно масло е неподходящо за някои двигатели. Консултирайте се с ръковоството за употреба на вашия автомобил в случай на съмнение.