.

Havoline Ultra А 5W-40

Синтетично моторно масло с висока производителност, проектирано да защитава двигатели в работни условия при изключително ниски температури и отговарящо на спецификациите ACEA A3 / B4.  Havoline Ultra A SAE 5W-40 е подходящ за LPG, бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили или дизелови двигатели на лекитоварни автомобили със или без турбокомпресори и без дизелови филтри за твърди частици (DPF) или трипътни катализатори (TWC).
Havoline Ultra A SAE 5W-40 е неподходящ за някои двигатели. Консултирайте се с ръковоството за употреба на вашия автомобил в случай на съмнение.