.

Havoline Ultra S 5W-30

Ултра висококачествено синтетично моторно масло с ниско съдържание на SAPS:

-         Допринася за удължаване на живота и повишаване на ефективността на системите за редуциране на вредните емисии без да компрометира издръжливостта на двигателя.

-         Ниското ниво на пепел-образуващите добавки съдейства за чистотата и ефективната работа на филтъра за частици.

-         Ниското съдържание на фосфор и сяра спомага за удължаване на сервизния живот на трипътните катализатори (TWC) в бензиновите двигатели и останалите системи за допълнително третиране на отработените газове.

-         Лицензирано съгласно dexos2