.

Prista Bio MHM-46

Описание и Приложение

Prista® Bio-MHM 46 е биоразложимо хидравлично масло на основата на TMП естери на висши мастни киселини и специален безпепелен пакет присадки, съдържащ инхибитори на окисление, ръжда, корозия и износване.
Prista® Bio-MHM 46 е предназначено смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркулационно смазване, работещи в температурен интервал от минус 25°С до + 80°С. 

Продуктът успешно преминава тестовете за биоразложимост CEC-L-33-A-93 и OECD 301B.

Предимства

   •   Осигурява оптимално смазване
   •   Дълъг период на експлоатация 
   •   Продукта е биоразложим
   •   Отлична корозионна защита