.

Prista MHE-40

Описание и Приложение

PRISTA® MHE-40 е минерална негорима хидравлична течност. Произвежда се от висококачествени селективно, хидрорафинирани базови фракции и мултифункционален пакет присадки, осигуряващ стабилност на емулсията и много добри антикорозионни, противоизносни и антибактериални свойства. 
PRISTA® MHE-40 се използва във вид на 5%-тна водна емулсия в хидростатични системи в сферата на металодобива, дървообработването, в подземни въглищни рудници и други области на индустрията, за които се изискват негорими хидравлични течности. Продуктът е биостабилен и е подходящ за употреба във температурния интервал от 5 до 55°C.

Предимства

   •   Осигурява оптимално  охлаждане и смазване
   •   Дълъг период на експлоатация 
   •   Биостабилен
   •   Отлична корозионна защита