.

Prista MHM-b

Описание и Приложение

Хидравличните масла PRISTA® MHM-b се произвеждат от дълбоко рафинирани базови фракции, притежаващи добри деемулгиращи и въздухоотделителни свойства, легирани с не съдържащи цинк или други метали присадки, които се състоят от инхибитори на окисление, ръжда, корозия и износване. Хидравличните масла PRISTA® MHM-b са предназначени за смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркулационно смазване, хидравлични зъбни помпи, бутални и с лопатъчна конструкция хидравлични механизми. 
Чрез използване на безпепелен пакет присадки се подобрява филтруемостта на маслата, особено когато се очаква да има замърсяване с вода. Успешно могат да се използват като работна течност в преси за хартия, екструдери за пластмасови изделия и там където има термични натоварвания.  
Благодарение на високото качество на суровините използвани за производството им са подходящи за използване в хидравлични системи, работещи при налягане над 25 МPa и температури над 90°С.

Предимства

   •   Отлична филтруемост 
   •   Висока стабилност на окисление 
   •   Защита от износване в крилни (крилчати), бутални и зъбни помпи
   •   Надеждната защита на системата от ръжда и корозия