.

Prista MHV

Описание и Приложение

Хидравличните масла PRISTA® MHV се произвеждат от дълбоко рафинирани базови фракции, притежаващи добри деемулгиращи и въздухоотделителни свойства, легирани с композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда, корозия, износване и полиметакрилатен подобрител на вискозитетния индекс. 
Хидравличните  масла PRISTA® MHV са  подходящи за хидравлични системи, подложени на различни и вариращи в широк диапазон околни температури от минус 30°С  до плюс 50°С, т.е на открито. Предназначени за смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркулационно смазване, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри антикорозионни свойства, повишени противоизносни и противозадирни качества и стабилни при подлагане на  високи сили на механична деструкция и срязване. Маслата са подходящи за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми.

Предимства

   •   Висока стабилност на окисление 
   •   Устойчив на механична деструкция вискозитетно-индексен подобрител, който допринася за устойчивата работа на системата в широк спектър от работни температури.
   •   Защита от износване в крилни (крилчати), бутални и зъбни помпи
   •   Надеждната защита на системата от ръжда и корозия