.

Prista MHV Plus

Описание и Приложение

Prista® MHV Plus е най-ново поколение хидравлични масла, които се произвеждат от премийно качество базови фракции. Дълбоката степен на очистка на суровините благоприятства за високата стабилност срещу окисление и надеждността на продуктите, и способстват за удължаване на срока на смяна. Тези масла са легирани с композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда, корозия, износване.  Благодарение на ниската степен на деструкция на полиметакрилатния подобрител хидравличните системи работят с по-добра ефективност и имат повишена работоспособност през целия период, което намалява разходите.
Prista® MHV Plus са подходящи за хидравлични системи, подложени на различни и вариращи в широк диапазон околни температури от минус 30°С до плюс 50°С, т.е. на открито. Особено подходящи за системи, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление и значително по- стабилни при подлагане на  високи сили на механична деструкция и срязване. Маслата са подходящи за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми, работещи при налягане над 25 МPa и температури на маслото над 90°С. 

Предимства

От графиката по-долу е видимо предимство на маслата Prista® MHV Plus по отношение стабилността на вискозитета при всички тестове: