.

Prista KM

Описание и Приложение

Кофражните масла PRISTA® KM се използват за омасляване на кофражните форми при производството на бетонни, стоманобетонни и газобетонни изделия и елементи и спомагат за лесното им декофриране и запазване на тяхната форма. 
Произвеждат се от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла и пакет от добавки, които им осигуряват много добри смазочни и адхезионни свойства и гарантират корозионна защита на използваните кофражни форми и лесното им отделяне при декофрирането.
Нанасят се с четка или чрез пулверизатор (PRISTA® KM-10 и PRISTA® KM-15). При правилен подбор на вискозитетния клас разходът на масло може да бъде под 1 литър за 20-25  м2 кофражна площ. 

Предимства

   •   лесно декофриране 
   •   запазване на формата на елементите
   •   не предизвиква корозия 
   •   гaрантира чистота на кофражните плоскости