.

Prista MVK 1

Описание и Приложение

Компресорните масла PRISTA® MVK-1 са предназначени за смазване на обемни компресори (бутални и ротационни)  с малка и средна производителност, с лек до умерен режим на работа, налягане на въздуха на изход - под 1000 kPa( 10bar) и температура на въздуха на изход до 140°С
Компресорните масла PRISTA® MVK-1 се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани парафино-нафтенови базови фракции. 

Компресорнoтo маслo PRISTA® MVK-1/100  е предназначено и за използване в механични вакуумни помпи с маслено уплътнение за нисък вакуум за неагресивни газове от 102 до 10-1 kPa (103 do 1mbar), където се изисква масло покриващо изискванията на OCT 3801402-86 и TGL 15291-R910. Налягане на наситените пари при 20°С – 0.013KPa

Предимства

   •   Висока стабилност на окисление 
   •   Защита от износване
   •   Надеждната защита на системата от ръжда и корозия