.

Geartex LS

Висококачествено масло за автомобилни зъбни предавки:

-        Високоефективните фрикционни модификатори допринасят за плавната и безшумна работа на диференциалите с ограничено приплъзване

-        Устойчивата ЕР формулация спомага за предпазване на компонентите от износване и задиране

-        Нискотемпературна течливост обуславя бързата циркулация на маслото и защитата на системата от износване при студено стартиране

-        Надеждната стабилност на механична деструкция гарантира постоянството на вискозитета и защитата на системата през целия живот на течността

-        Сигурната стабилност на окисление допринася за устойчивостта на маслото на сгъстяване и за повишената чистота на компонентите

-        Съвместимостта с широка гама от еластомери предпазва уплътненията от стареене и загуби на течност

-        Осигурява надеждна защита за компонентите от ръжда

-        Много добро потискане на пенообразуването