.

Prista Marine S

Описание и Приложение

Моторните масла Prista® Marine S се произвеждат от специално подбрани базови масла и специален пакет присадки, с подобрени детергентни свойства. Маслата са подходящи за работа с тежки дестилати с високо съдържание на сяра и асфалто-смолисти вещества. 
Prista® Marine S са предназначени за смазване на главни и спомагателни среднооборотни тронкови двигатели, работещи с остатъчни горива със съдържание на сяра до 3%. Подходящи са за смазване на зъбни трансмисионни предавки, витла с променлива геометрия и т. нар. масло-напълнена дейдвудна тръба. 

Предимства

   •   ефективен контрол срещу натрупване на сажди и отложения 
   •   удължен срок за смяна, благодарение на по-добрата окислителна и термична стабилност
   •   чистота на бутала и двигателя
   •   бързо отделяне на попадналата вода
   •   гарантира  дълъг живот за двигателя и ниски работни разходи
   •   по-висока степен на защита от износване и полиране по цилиндрите
   •   защита от корозия 
   •   ниска склонност към пенообразуване