.

Prista MPD

Описание и Приложение

Маслата за пластична деформация на метали Prista® MPD се произвеждат от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлични смазочни свойства и защита от износване и корозия. 
Маслата за пластична деформация на метали Prista® MPD са маслени смазочно-охлаждащи течности, предназначени за комбинирана обработка на черни метали чрез пластична деформация и рязане. Използват се и при производство на скрепителни елементи (болтове, гайки и др.) на многокомпозиционни пресови автомати. Съдържат активна сяра, което ги прави неподходящи за употреба за обработка на цветни метали.

Предимства

   •   Прецизност на операциите 
   •   Защита от износване на режещия инструмент
   •   Добра охлаждаща способност
   •   Висока стабилност срещу окисление