.

Prista Rolon F

Описание и Приложение

PRISTA® ROLON F се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и безпепелен фосфор-сяра пакет присадки, който предоставя високо ниво на защита срещу микропитинг на металните повърхности в допълнение към отличните ЕР свойства и стабилност при високи температури.
Маслата от серията PRISTA® ROLON F се препоръчват за приложение в циркулационни системи с високи температури, тежки режими на работа и дълъг експлоатационен срок. Това са масла със завишени свойства по отношение защитата срещу микропитинг на металните повърхности, което ги прави особено подходящи за редуктори с много широк диапазон от мощности и натоварвания: от малките мотор-редуктори, чиято мощност е по-млака от 1 kW до големите мощни двигатели, използвани във валцоващите и циментовите заводи и в повдигателните механизми в мините.
PRISTA® ROLON F се препоръчват за смазване на затворени зъбни предавки (редуктори), верижни предавки (задвижвания), верижни колела, плъзгащи и търкалящи лагери, направляващи водачи и гъвкави връзки/съединения, работещи от нормална до  висока температура.

Предимства

   •   Изключителна защита срещу микропитинг
   •   Отлична стабилност при високи температури и устойчивост на шлам
   •   Ефективност по отношение на водоотделянето и контрола на пенообразуването в широк температурен спектър 
   •   Съвместимост с широка гама еластомери
   •   Превъзходна защита на лагерите
   •   Доказана съвместимост с боите