.

Prista Marine C

Описание и Приложение

Моторните масла Prista® Marine C се произвеждат от смесени в подходящо съотношение висококачествени маслени фракции и специална селекция присадки. Специално разработени, за да осигурят висока степен на защита на съоръженията.
Prista® Marine C са системни корабни масла, предназначени за картерно смазване на механизмите и охлаждане на буталата на бавнооборотни кръстоглави двигатели.  Подходящи за смазване на спомагателни корабни механизми, като дейдвудната тръба, зъбни предавки, трансмисии, някой палубни съоръжения и други. 
ВАЖНО: Маслата Prista® Marine C не са подходящи за смазване на тронкови корабни двигатели.

Предимства

   •   ефективно неутрализира корозионните киселинни продукти от процесите на горене
   •   отлична окислителна и термична стабилност
   •   бързо отделяне на попадналата вода
   •   превъзходна защита на металните повърхности от корозия
   •   ниска склонност към пенообразуване