.

Hytex EP 2 LF

Висококачествена универсална грес за дългосрочна употреба.

   •   Дългосрочно смазване, доказано в лабораторни/полеви условия, в широк температурен диапазон и при екстремни условия
   •   Механично устойчива и подходяща за смазване на лагери, които са подложени на силни вибрации
   •   Спомага за дългосрочна защита срещу корозия във водни и агресивни среди
   •   Надеждните уплътняващи качества спомагат за защита срещу проникването на прах, замърсявания и вода
   •   Високата термоустойчивост спомага за защита на оборудването при високи температури