.

Prista GMK

Описание и Приложение

Prista® GMK са маслата за газови двигатели, които се произвеждат от специална селекция от висококачествени селективно очистени и хидроочистени, парафинови-нафтенови базови масла, смесени с усъвършенстван пакет добавки, което осигурява изключителна стабилност на окисление, устойчивост на нитриране и температурна стабилност.
Prista® GMK са предназначени за смазване на съвременни средно- до високо оборотни четиритактови стационарни газови двигатели, работещи с природен газ и се използват в производството на електроенергия или като компресори за транспортиране на природен газ чрез тръбопроводи в транспортни системи.

Предимства

   •   Отлична защита на клапаните
   •   Намалява нивото на пепел в горивната камера 
   •   Чистота на двигателя
   •   Удължен срок за смяна на маслото и филтрите р