.

Prista® NGEO 40

Описание и Приложение

Prista® NGEO 40 е ниско пепелно моторно масло за стационарни газови двигатели, получено при смесването на базови масла група II и последно поколение пакет присадки, което предоставя изключителна стабилност на окисление, устойчивост нитриране и термоустойчивост.
Prista® NGEO 40 е висококачествено моторно масло за стационарни газови двигатели, което запазва качествата си през целият срок на употреба. Продукта е предназначен за смазване на модерните средно до високо оборотни четиритактови стационарни газови двигатели работещи на природен газ и биогаз. Prista® NGEO 40 е формулирано да отговаря на изискванията за съвместимост с NSCR (не-селективна каталитична редукция).

Предимства

   •   Намалено отложения по буталата и ниско образуване на утайки
   •   Отлична защита на клапаните
   •   Намалено ниво на пепел в горивната камера 
   •   Удължен живот на маслото