.

Prista Supertherm 22

Описание и Приложение

Prista® Superterm са масла топлоносители, които се произвежда на основата на базови масла с тесен интервал на кипене от Група III и подходящ високо ефективен пакет добавки, придаващи на готовия продукт много висока стабилност на окисление.  
Маслата се препоръчват за използване като топлопренасящ агент в системи с по-високи работни температури и с принудителна циркулация, в които нагряването се осъществява индиректно. 

Предимства

   •   Подходящо за работа при следните условия: температура на масления филм до 340°С и обемна температура на маслото до 320°С
   •   Отсъствие на корозия на мед и стомана
   •   Удължен период на експлоатация
   •   Много висока окислителна стабилност